Kompis Sverige

072-208 22 88 www.kompissverige.se info@kompissverige.se

Föreningen har som ändamål att bedriva integrationsverksamhet samt med särskild målsättning att: främja mellanmänskliga kontakter, verka för social och kulturell rättvisa och människor lika värde.

Ge en gåva

PG:
900711-3

BG:
900-7113

Swish:
9007113

Org nr:
802473-9701

90-konto sedan:
2020

Nyckeltal för Kompis Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)603056576124
Eget kapital (tkr)-452-142208
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)76%