Kids Future

070-437 35 67 www.kidsfuture.se info@kidsfuture.se

Föreningens arbete syftar till att förbättra förhållandena för utsatta och marginaliserade grupper, med fokus på barn och ungdomar i Asien, Afrika och Europa, som lever i socioalt utsatta miljöer, såsom marginalisering, fattigdom och/eller med psykisk ohälsa. Föreningen gör även riktade insatser för specifika humanitära ändamål såsom barn och ungdomar som lever i flyktongskap/utanförskap. Därtill ska föreningen verka för att sprida information om nämnda gruppers förutsättningar och rättigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

Ge en gåva

PG:
900051-4

Swish:
9000514

Org nr:
802412-3948

90-konto sedan:
2005

Nyckeltal för Kids Future

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)321181149
Eget kapital (tkr)323230
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%