KFUK – KFUM Sverige

08-677 30 00 www.kfum.se info@kfum.se

KFUK-KFUM Sverige är en gränsöverskridande internationell kristlig ungdomsrörelse med helhetssyn på människan. Vår triangel symboliserar utvecklingen av kropp, själ och ande. Vi välkomnar alla till vår gemenskap och vi betonar vikten av unga människors inflytande.
Vi vill: Skapa meningsfulla, mötesplatser där unga människor utvecklas, genom vår verksamhet inspirera till tro, kärlek och engagemang, stimulera personligt ansvarstagande i samhället, verka för gemenskap och för samverkan mellan människor och olika trosåskådningar, verka för samarbete och gemenskap i ett mångkulturellt samhälle som är baserat på övertygelsen om människors lika värde, verka för solidaritet och rättvisa, genom vår verksamhet främja en hälsosam livsstil fri från missbruk, ta aktivt ansvar för kommande generationers livsvillkor.

Ge en gåva

PG:
901855-7

BG:
901-8557

Swish:
9018557

Org nr:
802004-2290

90-konto sedan:
1969

Nyckeltal för KFUK – KFUM Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)17 55328 04221 295
Eget kapital (tkr)637196607266999
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)14%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%