Kalmar Stadsmission

0480-77 08 67 www.kalmarstadsmission.se info@kalmarstadsmission.se

Föreningen har till ändamål att utifrån en kristen värdegrund verka för att ge utsatta människor möjlighet att påverka sin livssituation. Medlemmarna i form av församlingar och pastorat utgör föreningens stämma och verksamheten är ett utflöde av Svenska Kyrkans diakoni. Verksamheten ska vara öppen för ekumenisk samverkan. Den ska bedrivas utifrån behov och förutsättningar och under kontinuerlig kontakt med sociala myndigheter. Genom ett diakonalt arbete som bygger på professionalism, tillgänglighet och samverkan ska Stadsmissionen stödja den enskilda människan till förbättrad hälsa och ökad livskvalitet. Med en utvecklad tillit och tro på sin förmåga kan individen påverka sina livsvillkor och delaktighet i samhället.

Ge en gåva

PG:
901138-8

Swish:
9011388

Org nr:
832401-8376

90-konto sedan:
2003

Nyckeltal för Kalmar Stadsmission

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)16 96523 85121 377
Eget kapital (tkr)74361201812318
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%