Jontefondens Insamlingsstiftelse

031-13 90 00 www.jontefonden.se info@jontefonden.se

Stiftelsens ändamål är att verka för barn och ungdomar som väntar på eller har genomfört en transplantation och deras syskon i Sverige. Stiftelsen ska dela ut medel till insatser som gör skillnad, ökar livskvaliteten, skapar glädje och sätter guldkant för barn och ungdom som väntar på eller har genomfört en transplantation och deras syskon. Med transplantation menas att den drabbade har ett medicinsk dokumenterad situation och är uppsatt på väntelista för donerade organ. Sökande drabbade barn och ungdomar kan söka medel upp till 25 års ålder, sökande syskon upp till 18 års ålder. Med syskon menas helsyskon, halvsyskon och barn till ingift partner i familjen som är skriven på samma adress. Det finns ingen begränsning på belopp att söka, ej heller att dela ut.

Ge en gåva

PG:
900487-0,
900539-8 (För OCR inbetalningar)

BG:
900-4870
900-5398 (För OCR inbetalningar)

Swish:
9004870

Org nr:
802478-1950

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för Jontefondens Insamlingsstiftelse

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)5 2204 4923166
Eget kapital (tkr)24272085762
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)98%