Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och Cancerskadade

0586-15270 www.jj-stiftelse.org kajsa.ja@telia.com

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig verksamhet inom området muskoskeletal tumörforskning i Västsverige inkluderande Värmland genom utdelande av bidrag till forskningsprojekt samt till nationellt och internationellt utbyte av forskningsinformation, att i andra hand stödja annan cancerforskning, att genom ett tillhandahållande av handikappanpassade bilar ge bilstöd till cancerskadade i Västsverige och Värmland. I första hand ska bilstödet avse dem som fått funktionshinder på grund av muskoskelateral tumörsjukdom.

Ge en gåva

PG:
900046-4

Swish:
9000464

Org nr:
857500-9496

90-konto sedan:
2005

Nyckeltal för Johan Janssons Stiftelse för tumörforskning och Cancerskadade

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)5051 2351 039
Eget kapital (tkr)321513985133885
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)10%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)105%