Jag Bryr Mig Om

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 21 august 2013 att frånta föreningen Jag Bryr Mig Om rätten att använda 90-kontona PG 900309-6 och BG 900-3096 på grund av att föreningen inte har inkommit med någon delårsrapport.

Ge en gåva