IT for Children

070-372 00 94 www.itforchildren.org info@itforchildren.org

Den ideella föreningen IT for Children har till ändamål att bringa förutsättningar och verktyg till utbildning, kunskap och självförverkligande för underprivilegierade barn och ungdomar, och gör ej skillnad på vilket kön, religion eller etnicitet dessa tillhör. Föreningen ska uppfylla sitt ändamål genom att samla in begagnade bärbara datorer från företag och privatpersoner i Sverige och skicka dessa till skolor i Ghana. Dessa ska installeras och underhållas främst av lokalanställd personal.

Ge en gåva

PG:
900494-6

BG:
900-4946

Swish:
9004946

Org nr:
802493-7735

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för IT for Children

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)661744651
Eget kapital (tkr)356398341
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%