Islamic Relief Sverige

08-588 865 50 www.islamic-relief.se info@islamic-relief.se

Föreningens ändamål är att med olika humanitära biståndsinsatser hindra akut mänskligt lidande världen över, med förebyggande arbete som utbildning, självförsörjning och infrastruktur bistå människor att utvecklas och få en rimlig levnadsbetingelse, skydda mänskligt liv och hälsa, tillhandahålla information i form av rapporter, reportage och forskning, utveckling samt försörjning, motverka orättvisa globala strukturer.

Ge en gåva

PG:
900181-9

BG:
900-1819

Swish:
9001819

Org nr:
802017-3251

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för Islamic Relief Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)171 724197 026208 081
Eget kapital (tkr)213722157722040
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)93%