IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

08-672 60 00 www.iogtntororelsen.se info@iogtntororelsen.se

IOGT-NTO-rörelsen ideell förening bidrar, med egen verksamhet samt insamling av medel, till att förverkliga IOGT-NTO rörelsens grundsatser. Genom insatser som syftar till att minska användandet av alkohol och andra droger stärker vi människors frihet, demokratiska rättigheter och hälsa, i Sverige och internationellt. Vi vill möjliggöra en trygg och drogfri uppväxt för barn och unga, och arbetar därför för en restriktiv och solidarisk alkohol- och narkotikapolitik. Vår folkrörelse utmanar alkoholnormen och alkoholkulturer genom att erbjuda nyktra mötesplatser för personlig utveckling och livslångt lärande.

Ge en gåva

BG:
900-5190

Swish:
9005190

Org nr:
802497-7434

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för IOGT-NTO-rörelsen Ideell förening

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)32 82238 34330 001
Eget kapital (tkr)84611689016183
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%