Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

08-702 98 10 www.ikff.se info@ikff.se

IKFFs syfte är att sammanföra personer som enas i sin beslutsamhet att utifrån ett feministiskt perspektiv studera, informera om och avskaffa de grundläggande orsakerna till konflikter och legitimeringen av krig.

IKFF arbetar för: en världsomfattande fred, total och universell nedrustning, fredlig konfliktlösning baserad på förhandling och medling, ett starkt och rättvist FN-system, fortsatt utveckling och implementering av internationell rätt, kvinnors politiska, sociala och ekonomiska inflytande, miljömässigt hållbar utveckling.

Ge en gåva

PG:
900777-4

BG:
900-7774

Swish:
9007774

Org nr:
802001-6047

90-konto sedan:
2022

Nyckeltal för Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet, IKFF

År2022
Totala intäkter (tkr)6205
Eget kapital (tkr)799
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%