ChemSek, Internationella Kemikaliesekretariatet

031-711 04 95 www.chemsec.org info@chemsec.org

Föreningen har till ändamål att stärka miljö- och hälsoskyddet genom att bevaka, påverka och informera om utvecklingen av EU:s och annan internationell kemikaliepolitik från ett miljö- och hälsoperspektiv, att fungera som en resurs och ett stöd i kemikaliefrågor för i första hand de organisationer som står bakom föreningen, att uppmuntra och driva på utländska och internationella branschorganisationer, företag, forskningen och det civila samhället så att de ägnar större uppmärksamhet åt kemikaliers miljö- och hälsoaspekter.

Ge en gåva

PG:
900612-3

BG:
900-6123

Org nr:
802412-7717

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för ChemSek, Internationella Kemikaliesekretariatet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)14 89513 70816 018
Eget kapital (tkr)357226273261
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)13%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)87%