International Rescue Committee Sverige

08-446 892 80 www.rescue.org/se sverige@rescue.org

Stiftelsens ändamål är att lindra fattigdom, nöd och lidande varhelst i världen, särskilt till förmån för flyktingar, samhällen som drabbats av befolkningsförflyttningar och offer för förtryck, konflikter och naturkatastrofer och att leverera sådan humanitär och annan hjälp utan hänsyn till etnisk tillhörighet, nationalitet, kön, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller religion hos mottagarna. Stiftelsen kan uppfylla sitt syfte exempelvis genom att:

  1. Engagera sig i utvecklingsarbete, fred, institutionsbyggande, återhämtningsprogram och annan verksamhet i samarbete med relevanta aktörer;
  2. Genomföra program i global katastrofhjälp, såsom att hjälpa offer för förtryck, våldsam konflikt och naturkatastrof;
  3. Bistå, omplacera, rehabilitera och skydda offer för förtryck och förföljelse och genomföra program i samband därmed, i Sverige och utanför Sverige;
  4. Genomföra program för offentlig utbildning och påverkansarbete om situationen, omständigheterna, behoven och belägenheten för offren, inklusive men inte begränsat till orsakerna till befolkningsförflyttningar, fattigdom, förtryck, konflikter och naturkatastrofer o syfte att mobilisera bistånd på deras vägnar.

Ge en gåva

PG:
900852-5

BG:
900-8525

Org nr:
802481-2953

90-konto sedan:
2024