Institutet för Bibelöversättningar

Institutet för Bibelöversättningar har den 1 februari 2011 på egen begäran avslutat 90-konto PG 900303-9.

Ge en gåva