Insamlingsstiftelsen Willefonden

08-512 418 94 www.willefonden.se info@willefonden.se

Stiftelsens ändamål är att hjälpa familjer med hjärnsjuka barn och tonåringar som har en fortskridande odiagnostiserad hjärnsjukdom trots intensivt sökande. Hjälpen ska var av det slaget som ger livet en extra liten guldkant, när familjen är på sjukhus eller liknande inrättning utanför sitt hemlandsting för att söka diagnos. Stiftelsen ska även kunna hjälpa medföljande syskon i ovan nämnda familjer. På längre sikt är stiftelsens syfte att också kunna hjälpa till med diagnostiseringen av ovan nämnda barn. Ett exempel skulle kunna vara en av stiftelsen ordnad kongress med brett medicinskt deltagande för att på så sätt eventuellt möjliggöra en diagnostisering av barnen, i första hand med degenerativ hjärnsjukdom.

Ge en gåva

PG:
900544-8

BG:
900-5448

Swish:
9005448

Org nr:
802409-3737

90-konto sedan:
2001

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Willefonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)6265283 911
Eget kapital (tkr)73810244047
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)30%