Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige

08-677 30 70 www.wateraid.se info@wateraid.se

Stiftelsens ändamål är att i samverkan med WaterAid UK genom konkreta biståndsinsatser och opinionsbildning verka för att alla på vår jord ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Biståndsinsatserna ska bedrivas i världens fattigaste länder i nära samverkan med lokala samarbetspartners i dessa. Stiftelsen ska också bedriva opinionsbildning för att påverka beslutsfattare att tydliggöra vatten- och sanitets frågornas centrala roll i fattigdomsbekämpningen.

Ge en gåva

PG:
900162-9,
900381-5

BG:
900-1629

Swish:
9001629

Org nr:
802426-1268

90-konto sedan:
2009

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)112 319108 992117 897
Eget kapital (tkr)169111524714001
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)19%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)81%