Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd – Vi-Skogen

08-120 371 70 www.viskogen.se givarservice@viskogen.se

Stiftelsen har till ändamål att genom plantskolor, trädplantering och andra åtgärder i samband därmed bidra till ekologisk balans och till bättre och tryggare försörjning för de fattigaste och sämst ställda i områden som hotas av ekologisk utarmning.

Ge en gåva

PG:
900113-2 (För OCR Inbetalningar),
900508-3,
900672-7,
900673-5,
900674-3

BG:
900-5083
900-6727
900-6735
900-6743

Swish:
9005083

Org nr:
802012-8081

90-konto sedan:
1991

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Vi planterar träd – Vi-Skogen

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)92 76793 32190 169
Eget kapital (tkr)720529105189583
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)17%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)75%