Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden

070-208 30 70 www.vif.se claes@vif.se

Stiftelsens ändamål är att stödja forskning och utveckling av bättre medel och metoder för bekämpning av de infektionssjukdomar som drabbar jordens fattiga befolkningar. Dessutom ska stiftelsen i Sverige upplysa om dessa sjukdomars betydelse och stiftelsens mål.

Ge en gåva

PG:
900065-4

Swish:
9000654

Org nr:
802424-8224

90-konto sedan:
2005

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Världsinfektionsfonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)142112107
Eget kapital (tkr)210201202
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)23%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)74%