Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield

072-254 00 22 www.gustavwhitefield.com info@gustavwhitefield.com

Det övergripande målet med stiftelsen är att stötta och inspirera människor till fortsatt utveckling trots medfödda eller förvärvade funktionshinder. Att genom bidrag och andra insatser ge stöd till individers möjlighet att upptäcka världen och sig själva efter sina individuella förutsättningar så alla kan ges chansen att utvecklas positivt såväl fysiskt och psykiskt som socialt och kulturellt.
Stiftelsen ska verka för att öka intresset och förståelsen i samhället för nödvändigheten av att kunna erbjuda funktionshindrade möjlighet att kunna ta del av de sociala och kulturella sammanhang som andra människor deltar i. Stiftelsen sak vidare verka för en mer positiv syn på individens potential.

Ge en gåva

PG:
900366-6

BG:
900-3666

Swish:
9003666

Org nr:
802477-7495

90-konto sedan:
2013

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen till minne av Gustav Whitefield

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)7516485
Eget kapital (tkr)3913872
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)20%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)114%