Insamlingsstiftelsen Tappra Barn Sverige

0708-138147 www.tapprabarn.se info@tapprabarn.se

Stiftelsens ändamål är att skapa och genomföra event, evenemang och insamlingar där överskottet tillfaller organisationer som hjälper barn och ungdomar i Sverige som är sjuka, utsatta eller i behov.

Mottagande organisationer ska hjälpa barn och ungdomar i Sverige inom någon eller några av följande områden:

-Medicinsk forskning

-Skapa trivsel och/eller mervärde där barn och ungdomar vistas och/eller behandlas.

-Informera, förebygga och utbilda om sexuellt våld, psykisk ohälsa, övergrepp, droger och barn och ungdomars rättigheter kopplat till FN:s barnkonvention.

-Erbjuda stöd och hjälp genom samtalsplattformar, aktiviteter, evenemang, läger mm för barn och ungdomar som är sjuka, utsatta eller i behov.

Ge en gåva

BG:
900-8756

Org nr:
802482-4271

90-konto sedan:
2024