Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

08 744 59 00 www.hjalpfonden.lions.se hjalpfonden@lions.se

Stiftelsens ändamål är att bedriva hjälpverksamhet bland sjuka, handikappade eller på annat sätt behövande, att vårda, fostra och utbilda barn och ungdomar, främja vetenskaplig forskning med humanitär inriktning.

Ge en gåva

PG:
901948-0

BG:
901-9480

Swish:
9019480

Org nr:
802405-0406

90-konto sedan:
1998

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Sveriges Lions Hjälpfond

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)2 1041752011
Eget kapital (tkr)1226909665
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)141%