Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden

070-749 05 83 www.svenskamusikfonden.org info@svenskamusikfonden.com

Stiftelsens ändamål är att med stöd av insamlade medel stötta, främja och utveckla svenskt musikliv. Stiftelsens ändamål kan tillgodoses med egen verksamhet eller genom stöd till eller samarbeten med intressenter som verkar för att främja nämnda ändamål.

Ge en gåva

PG:
900734-5

BG:
900-7345

Swish:
9007345

Org nr:
802481-6509

90-konto sedan:
2020

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Svenska Musikfonden

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 976113
Eget kapital (tkr)25101586
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)134%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)188%