Insamlingsstiftelsen Södra Lapplands Medicinska Forskningsfond

Svensk Insamlingskontroll har den 28 augusti 2014 fråntagit Insamlingsstiftelsen Södra Lapplands Forskningsfond rätten att använda 90-konto PG 900134-8 och BG 900-1348 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid

Ge en gåva