Insamlingsstiftelsen Sightsavers International, Sverige

08-470 24 80 www.sightsavers.se info@sightsavers.se

Insamlingsstiftelsens ändamål är att främja hälsa, men alltid med särskild betoning på att vidta eller främja åtgärder för att förebygga och bota blindhet, att främja utbildning av personer med funktionshinder, men alltid med särskild betoning på blinda och att förebygga och lindra fattigdomen bland människor med funktionshinder, men alltid med särskild betoning på blinda. Med blinda avses personer som är helt blinda, delvis eller periodvis är utan syn eller hotas av blindhet.

Ge en gåva

PG:
900363-3

BG:
900-3633

Swish:
9003633

Org nr:
802477-8188

90-konto sedan:
2013

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Sightsavers International, Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)680150283913
Eget kapital (tkr)211215343
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%