Insamlingsstiftelsen Shared City Foundation

0736-544741 www.sharedcity.se info@sharedcity.se

Stiftelsens ändamål är att i överensstämmelse med globala ramverk för mänskliga rättigheter och hållbar urban utveckling, stärka utsatta gruppers ställning, förutsättningar och deltagande i urban utveckling över hela världen. Stiftelsen ska arbeta för ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart samhälle med utgångspunkt i urbana miljöer.

Stiftelsens ändamål ska främjas genom huvuduppgifter: a. att samarbeta med och stötta organisationer från civilsamhället, offentlig och privat sektor, genom utbildning, processledning, kunskapsutbyte, kapacitetsbyggande och eventuellt finansiellt projektstöd. b. att utveckla metoder, verktyg och utbildningsmaterial i linje med ändamålet riktat till yrkesverksamma, invånare och akademi. c. att leda och/eller stötta samarbetspartners vid implementering av inkluderande design och planeringsprocesser. d. att kommunicera, medvetandegöra och bedriva påverkansarbete i linje med ändamålet.

Ge en gåva

PG:
900851-7

BG:
900-8517

Org nr:
802482-4115

90-konto sedan:
2024