Insamlingsstiftelsen RFSL

08-501 629 00 www.insamlingsstiftelsen.se stiftelsen@rfsl.se

Insamlingsstiftelsens ändamål är att samla in medel till förmån för arbetet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter i Sverige och internationellt genom bland annat internationella utvecklingssamarbeten, hjälpverksamhet, opinionsbildning, informationsspridning och utbildning.

Ge en gåva

PG:
900408-6

BG:
900-4086

Swish:
9004086

Org nr:
802477-8196

90-konto sedan:
2014

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen RFSL

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)146814754 788
Eget kapital (tkr)4802102135
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)82%