Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe – Sweden

070-532 21 10 www.rewilding-sweden.com info@rewilding-sweden.com

Stiftelsens ändamål är att direkt och/eller indirekt genom den ideella organisationen Stichting Rewilding Europe (”Rewilding Europe”), registrerad i det nederländska handelsregistret under organisationsnummer 53036123,
(i) främja återuppbyggnaden av det vilda natur- och djurlivet i Sverige och övriga Europa (gemensamt ”Området”), samt
(ii) utveckla och/eller vidareutveckla finansieringsmekanismer som främjar naturbaserade verksamheter som gynnar lokal ekonomi och skapar incitament för människor att stödja återkomsten av det vilda natur- och djurlivet i Området, som beskrivet under (i) ovan.

Stiftelsens verksamhet för att uppfylla ändamålet kan bestå av, men är inte begränsad till, följande: Stöd till och genomförande av praktiska aktiviteter till nytta för natur och människor i Området. Sammanställning och spridning av kunskap om det vilda natur- och djurlivet i Området. Genomförande av möten, diskussioner, utbildningar och kommunikation i syfte att öka förståelsen för det vilda djur- och naturlivet samt natur- och landskapsutvecklingen i Området. Stimulera inkomstmöjligheter för lokala verksamheter och entreprenörer, kopplat till det vilda natur- och djurlivet. Stöd till andra aktörers projekt som främjar ändamål (i) och (ii) ovan. Stipendier till personer eller organisationer som arbetar för att främja ändamål (i) och (ii) ovan.

Ge en gåva

PG:
900663-6

BG:
900-6636
900-8681

Org nr:
802480-9967

90-konto sedan:
2019

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Rewilding Europe – Sweden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)63812851755
Eget kapital (tkr)401299470
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%