Insamlingsstiftelsen Project Playground

08-510 260 09 www.project-playground.org info@project-playground.org

Stiftelsens ändamål är att på ett nationellt och internationellt plan verka för en trygg uppväxt och övergång till vuxenlivet för de barn och ungdomar som i sin livssituation riskerar att fastna eller hamna i utanförskap och utsatthet. Med en modell som utgår från en helhetssyn på barnets och den unges livsssituation samt ett ledarskap med lokala förutsättningar skall stiftelsen organisera aktiviteter inom sport, kulturutbyte och social verksamhet samt verka för information och budskapsspridning kring barn och ungas rättigheter.

Ge en gåva

BG:
900-7139

Swish:
9007139

Org nr:
802461-3092

90-konto sedan:
2020

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Project Playground

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 14112 33510 583
Eget kapital (tkr)1 0253 3303 412
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)29%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)56%