Insamlingsstiftelsen Philip och Alexander Nyströms Minnesfond

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 10 mars 2008 att frånta Insamlingsstiftelsen Philip och Alexander Nyströms Minnesfond rätten att använda 90-kontona PG 900044-9 och BG 900-0449 på grund av att stiftelsen inte ansökt om förlängd giltighetstid av 90-kontot samt att endast ringa offentlig insamling har skett.

Ge en gåva