Insamlingsstiftelsen Perus Vänner

Insamlingsstiftelsen Perus Vänner har den 4 april 2024 på egen begäran avslutat sina 90-konton PG 900576-0, BG 900-5760 och Swish 9005760.

Ge en gåva

Org nr:
802477-5267

90-konto sedan:
2017

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Perus Vänner

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)831974951
Eget kapital (tkr)199165414
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)3%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)88%