Insamlingsstiftelsen Födelsefonden

018-611 96 28 www.fodelsefonden.se fredrik.ahlsson@kbh.uu.se

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning rörande barns hälsa under graviditet, förlossning och under nyföddhetsperioden. Fonden kan också stödja forskning som berör förhållanden under dessa delar av barnets liv som yppar sig senare under barndomen.

Fonden ska därvid kunna anslå medel till samtliga kostnader som sammanhänger med forskningen inom fondens verksamhetsområde, således även kostnader för utrustning, kostnader i samband med gästande forskares föreläsningar och vistelse i Uppsala, kostnader för bevistande av vetenskapliga kongresser, symposier och studiebesök på annan ort.

Ge en gåva

PG:
900793-1

BG:
900-7931

Swish:
9007931

Org nr:
817602-0025

90-konto sedan:
2004

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Födelsefonden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)32435334
Eget kapital (tkr)202170158
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)21%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)286%