Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

08-411 88 22 www.oxfam.se info@oxfam.se

Stiftelsen ändamål är att skapa medvetenhet om människor som lever i fattigdom och drabbas av orättvisor, att fostra medborgare genom att föra samman och mobilisera människor genom kampanjer och samla in medel till projekt och program som hålls av Oxfam och Oxfam Novib för att stärka fattiga och marginaliserade människor och då särskilt kvinnor, i syfte att skapa en rättvis värld utan fattigdom.

Ge en gåva

PG:
900372-4,
900385-6,
900704-8

BG:
900-3724
900-3856
900-7048

Swish:
9003724

Org nr:
802477-9269

90-konto sedan:
2014

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Oxfam Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)54 72552 82152 900
Eget kapital (tkr)299841644107
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)22%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)77%