Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen

079-025 39 48 www.nordicmensafund.org info@nordicmensafund.org

Stiftelsens ändamål är att främja forskning kring den mänskliga intelligensens natur, karakteristika och användning med hänsyn till såväl fysiska och medicinska som psykologiska, sociologiska och utbildningsmässiga aspekter. Den ska, genom insamling av medel från allmänheten och andra och med beaktande av synpunkter från ett vetenskapligt råd, förmedla ekonomiska bidrag till institutioner och personer som bedriver forskning inom dessa områden.

Ge en gåva

PG:
900723-8

BG:
900-7238

Org nr:
802481-4975

90-konto sedan:
2020

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Nordiska Mensastiftelsen

År2021 2022
Totala intäkter (tkr)141149
Eget kapital (tkr)296221
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)16%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%