Insamlingsstiftelsen Naturarvet

070-648 47 89 www.naturarvet.se naturarvet@naturarvet.se

Stiftelsen ändamål är att förvärva skogsfastigheter med skyddsvärd gammal skog för att medverka till bevarandet av den biologiska mångfalden i Sverige. Stiftelsen ska förvärva skogsfastigheter som komplement till myndigheters, företags och privatpersoners åtgärder med samma syfte. Stiftelsen skyddar därav områdets rödlistade djurarter och växter samt främjar och befäster forskning, friluftsliv, turism för nuvarande och framtida generationer.

Ge en gåva

PG:
901117-2

BG:
901-1172

Swish:
9011172

Org nr:
802424-1393

90-konto sedan:
2004

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Naturarvet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)4 6375 09610 149
Eget kapital (tkr)222964355681
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)9%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)69%