Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn

072-3180466 www.mittfadderbarn.se mittfadderbarn@hotmail.com

Stiftelsens ändamål är, att med stöd av insamlade medel, bedriva hjälpverksamhet till nödsatta barn och familjer i olika länder, genom fadderverksamhet och andra gåvor. Stiftelsen kommer inledningsvis verka i Argentina, Brasilien, Honduras, Indien, Mexico, Paraguay, Peru och Thailand. Huvudvikten läggs på utbildning av barn, som annars inte skulle fått möjlighet till skolgång och utbildning.

Ge en gåva

PG:
900476-3

BG:
900-4763

Swish:
9004763

Org nr:
802478-3733

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Mitt Fadderbarn

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)2 2242 6652 523
Eget kapital (tkr)117720761736
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)7%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)83%