Insamlingsstiftelsen ”Mag-tarmfonden” för Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning

08-642 42 00 www.magtarmfonden.se kansliet@magotarm.se

Insamlingsstiftelsen har till syfte att med insamlade medel stödja och stimulera svensk gastroenterologisk och hepatologisk forskning. Ändamålet tillgodoses genom anslag till den eller dem styrelsen eller en av styrelsen vald stipendiekommitté utser.

Ge en gåva

PG:
900475-5

BG:
900-4755

Swish:
9004755

Org nr:
802426-4577

90-konto sedan:
2015

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen ”Mag-tarmfonden” för Gastroenterologisk och Hepatologisk Forskning

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)150019116 561
Eget kapital (tkr)9448206403
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)65%