Insamlingsstiftelsen Lions fond för medicinsk forskning inom Skåne

070-642 84 07 www.lffs.se tomas.persson@sjobo.nu

Stiftelsen huvudsakliga ändamål är att genom bidrag från Lionklubbar och från allmänheten i form av gåvor och testamenten insamla medel till medicinsk forskning inom Skåne, att företrädesvis stödja ”patientnära” forskning, d.v.s. sådan forskning som snabbt kan omsättas i praktisk tillämpning, att ge forskningsanslag till områden som styrelsen och dess medicinska expertgrupp bedömer angelägna.

Ge en gåva

PG:
900286-6

BG:
900-2866

Swish:
9002866

Org nr:
802477-4534

90-konto sedan:
2012

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Lions fond för medicinsk forskning inom Skåne

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)14291 3521 401
Eget kapital (tkr)82111561762
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)2%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)80%