Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige

070-6114692 www.lionscancerfond.se info@lionscancerfond.se

Stiftelsens ändamål är att stödja forskning mot cancer i Västsverige, att företrädesvis stödja klinisk forskning d.v.s. patientnära forskning, inom cancerområdet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Jubileumskliniken, eller andra sjukhus i Västsverige; samt att avsätta medel till inköp av speciell forskningsutrustning och för cancerforskningen unik apparatur vid nämnda sjukhus.

Ge en gåva

PG:
900192-6

BG:
900-1926

Swish:
9001926

Org nr:
802426-3090

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Lions Cancerforskningsfond i Västra Sverige

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)15197511179
Eget kapital (tkr)561270409
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)111%