Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet

08-20 51 59 www.kvinnorochhalsa.com ekonomi@1.6miljonerklubben.com

Stiftelsens ändamål skall vara att öka kunskapen om kvinnors hälsa genom att, så långt resurserna tillåter, dels lämna stipendier och kontanta bidrag till vetenskaplig forskning och för spridande av information om kvinnors hälsa, dels sprida information om kvinnors hälsa i egen regi.

Ge en gåva

PG:
900152-0

BG:
900-1520

Swish:
9001520

Org nr:
802425-9593

90-konto sedan:
2008

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Kvinnor och Hälsa 1.6 miljoner-kvinna mitt i livet

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)592538584
Eget kapital (tkr)776735705
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)15%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)95%