Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

08-588 891 00 www.kvinnatillkvinna.se info@kvinnatillkvinna.se

Stiftelsens ändamål är att utan att fästa avseende vid religiös, politisk, nationell eller etnisk tillhörigt genomföra projekt i krigs- och konfliktområden som främjar kvinnors självtillit och självkänsla, kvinnors psykosociala och/eller fysiska hälsa eller medverkar till att främja kvinnors deltagande i uppbyggandet av ett demokratiskt civilt samhälle, att främja studier och forskning kring effekterna av krig och väpnade konflikter för kvinnor, att föra ut fakta och information kring krigets effekter och skapa opinion för fredlig konfliktlösning med civila metoder.

Ge en gåva

PG:
901800-3,
900130-6

BG:
901-8003
900-1306

Swish:
9018003

Org nr:
802401-6134

90-konto sedan:
1997

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Kvinna till Kvinna

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)201 323195 854216 899
Eget kapital (tkr)181861918818916
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)6%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%