Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond

070-580 56 51 www.jamtlandscancerfond.se styrelse@jamtlandscancerfond.se

Fondens syfte är att genom stöd till vetenskaplig forskning inom i första hand cancersjukdomar och omvårdnad medverka till en god vård och behandling i Jämtlands län. Fonden ska även främja utbildning samt spridande av kunskap om forksningsresultaten och liknande inom i första hand dessa områden.

Ge en gåva

PG:
902002-5

BG:
902-0025

Swish:
9020025

Org nr:
893201-8768

90-konto sedan:
1990

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)1 5109081 258
Eget kapital (tkr)131321337413289
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)108%