Insamlingsstiftelsen Indian Children – Birgitta Ekmans fond för barn i Indien

018-489 81 41 www.indianchildren.se info@indianchildren.se

Stiftelsen har till ändamål att på alla sätt verka för behövande indiska barn och deras familjer bland annat genom att ge hjälp och bistånd av varierande art åt såväl barn som familjer i nöd och annan därtill förebyggande verksamhet, att möjliggöra skolutbildning av både akademisk och praktisk art etc. för såväl barn som unga vuxna i avsikt att främja deras vård, fostran och framtidsutsikter, att hjälpa barn och andra personer från fattiga och svaga förutsättningar såväl materiellt som mentalt, att få framtidstro och initiativförmåga och därigenom förändra sin egen livssituation genom olika medel, att bistå med rehabiliteringsmöjligheter och sjukvård för människor med särskilda sociala och ekonomiska behov, att bidra med insatser i katastrofsituationer.

Ge en gåva

PG:
900183-5 (För OCR-inbetalningar),
900184-3

BG:
900-1835
900-1843

Swish:
9001843

Org nr:
802426-0484

90-konto sedan:
2010

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Indian Children – Birgitta Ekmans fond för barn i Indien

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)3 5373 4893 205
Eget kapital (tkr)213125962377
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)4%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)92%