Insamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden

076-887 20 02 www.impande.com/sv sweden@impande.com

Stiftelsen har till syfte att med insamlade medel främja kompetensstärkande insatser för barn och ungas ökade välmående genom byggandet; drift av förskolor och skolor i Ugu-distriktet samt kringliggande områden i Sydafrika.

Ge en gåva

PG:
900698-2

BG:
900-6982

Swish:
9006982

Org nr:
802481-2136

90-konto sedan:
2020

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Impande Foundation Sweden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)586530
Eget kapital (tkr)623635
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)53%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)31%