Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden

070-424 10 48 www.humanisthjalpen.se kansli@humanisthjalpen.se

Insamlingsstiftelsens ändamål ska vara att under ett sekulär-humanistiskt förhållningssätt stödja människor i sammanhang där mänskliga rättigheter enligt FN:s definitioner förtrycks, genom konfessionella läror eller traditioner. Insamlingsstiftelsen ska i aktuella länder lämna ekonomiskt stöd till lokala ideella organisationer, vilka företrädesvis verkar för skydd undan förföljelse och våld, hälsovård, barnomsorg, utbildning och socialt stödarbete.

Ge en gåva

PG:
900279-1

BG:
900-2791

Swish:
9002791

Org nr:
802477-4195

90-konto sedan:
2012

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Humanisthjälpen Humanist Aid Sweden

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)368422374
Eget kapital (tkr)827
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)11%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)89%