Insamlingsstiftelsen Human Practice Foundation Sweden

070-662 97 77 www.humanpractice.org/country-se/ ruairi.culleton@ceviancapital.com

Stiftelsens ändamål är att direkt och/eller indirekt främja etablering, finansiering och drift av humanitära projekt, tillväxtprojekt och samhällsutvecklingsprojekt som är till hjälp för nödlidande eller fattiga människor i världen samt att bedriva och/eller främja därmed förenlig verksamhet. Stiftelsen ska främja sitt ändamål i första hand genom insatser i Asien, Afrika och Europa, innefattande aktiviteter såsom följande

  • Ge tillgång till utbildning genom att uppföra och förbättra skolor och skolanläggningar, tillhandahålla utbildnings- och hälsoprogram samt utbilda lärare och skolledning,
  • Arbeta med lokala initiativ för att uppmuntra entreprenörskap, exempelvis odlingsprojekt,
  • Stärka och bygga upp barns självkänsla och självförtroende genom att lära ut grundläggande färdigheter och livskunskap (life skills).

Ge en gåva

PG:
900813-7

BG:
900-8137

Swish:
9008137

Org nr:
802481-8935

90-konto sedan:
2023