Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania

070-233 46 98 www.hopeforchildren.se info@hopeforchildren.se

Insamlingsstiftelsen Hope for Children Tanzanias ändamål ska vara att samla in medel för att användas i Hope for Childrens verksamhet i Tanzania. Stiftelsen arbetar med stöd till utsatta familjer och deras barn, placera barn i fosterfamiljer, understöd till skolgång i fattiga familjer, undervisning och stöd till inkomstgenererande aktiviteter för fattiga familjer samt undervisning och stöd till aidsdrabbade familjer.

Ge en gåva

PG:
900429-2

Org nr:
802425-5757

90-konto sedan:
2014

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Hope For Children Tanzania

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)528610585
Eget kapital (tkr)467620485
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)8%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)94%