Insamlingsstiftelsen Help to Help

070-799 17 39 www.helptohelp.se info@helptohelp.se

Stiftelsen ändamål är att, med hjälp av insamlade medel, verka för att främja positiv utveckling i utvecklingsländer genom att ge bidrag för, eller låna ut medel till, eftergymnasiala studier för unga studenter. Stiftelsen kan använda medel för att stödja ändamål som möjliggör studier för ungd0mar. Vidare ska stiftelsen verka för samarbete mellan studenter och arbetsmarknad samt ge hjälp och stöd i frågor gällande entreprenörskap och yrkesliv. I den mån det är lämpligt ska Help to Help hjälpa företag i respektive land att rekrytera studenter till Help to Helps nätverk.

Ge en gåva

PG:
900540-6

BG:
900-5406

Swish:
9005406

Org nr:
802478-3725

90-konto sedan:
2016

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Help to Help

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)36265 2425295
Eget kapital (tkr)9731240696
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)25%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)85%