Insamlingsstiftelsen Good Foundation

070-493 38 42 www.igf.nu seppo@igf.nu

Stiftelsens ändamål och huvuduppdrag är att verka för upprättelse av hela människan, i betydelsen andlig, själslig, fysisk samt social upprättelse. Stiftelsen ska verka för mission och evangelisation bland människor.

Ge en gåva

PG:
900436-7

Swish:
9004367

Org nr:
802411-1166

90-konto sedan:
2002

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Good Foundation

År2020 2021 2022
Totala intäkter (tkr)17412 002263
Eget kapital (tkr)5291269569
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)47%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)140%