Insamlingsstiftelsen Gamla går ut

Svensk Insamlingskontroll beslutade den 12 juli 2012 att frånta Insamlingsstiftelsen Gamla går ut rätten att använda 90-konto PG 900237-9 på grund av att stiftelsen inte har bedrivit någon offentlig  insamling.

Ge en gåva