Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv

070-214 43 67 www.framtidensnatur.se info@framtidensnatur.se

Insamlingsstiftelsens ändamål är att förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald, det äldre kulturarvet i främst jord- och skogslandskapet, livgivande vattenmiljöer samt naturlig kolinlagring. Stiftelsen ska uppnå sitt syfte genom att förvärva mark, avtala om nyttjanderätt till mark samt förvalta mark, inklusive investeringar samt avyttring av mark. Stiftelsen ska kunna äga, köpa och sälja andelar av bolagsägd mark, så länge som det gynnar stiftelsens syfte och ändamål. Områden som förvärvats i sin helhet och som bedöms ha höga befintliga värden avseende natur och/eller kulturarv ska skyddas permanent.

Ge en gåva

PG:
900783-2

BG:
900-7832

Swish:
9007832

Org nr:
802481-9370

90-konto sedan:
2022

Nyckeltal för Insamlingsstiftelsen Framtidens Natur & Kulturarv

År2022
Totala intäkter (tkr)13
Eget kapital (tkr)8
Administrationskostnader i % (3-års genomsnitt)38%
Ändamålskostnader i % (3-års genomsnitt)0%